ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΕΚΑΑ


Σεμινάριο Έγκαιρης Υποστήριξης της Ζωής (ΕΥΖΩΗ)

αναρτήθηκε στις 23 Αυγ 2011, 2:59 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 2 Μαΐ 2014, 4:04 π.μ.από Eekaa _ ]

Ταυτότητα σεμιναρίου:
Σεμινάριο Έγκαιρης Υποστήριξη της ζωής οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Στόχοι σεμιναρίου: 

Έχει ως σκοπό την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στις βασικές αρχές εκτίμησης του βαρέως πάχοντος και στην αντιμετώπιση θυμάτων καρδιακής ανακοπής ενδονοσοκομειακά. Διδάσκονται οι αρρυθμίες της καρδιακής ανακοπής και η αντιμετώπισή τους.  

Διάρκεια σεμιναρίου:

 Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες

Σεμινάριο Άμεσης & Εξειδικευμένης Εξασφάλισης Αεραγωγού στην Καρδιακή Ανακοπή

αναρτήθηκε στις 16 Μαΐ 2010, 5:46 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 9 Μαΐ 2011, 5:58 π.μ.από Eekaa _ ]

Ταυτότητα σεμιναρίου:

 Σεμινάριο στην Άμεση και Εξειδικευμένη εξασφάλισης Αεραγωγού στην Καρδιακη Ανακοπή οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  

Στόχοι σεμιναρίου: 

Έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην εξασφάλιση του αεραγωγού και υποστήριξη της αναπνοής ενός θύματος καρδιοαναπνευστικής ανακοπής (ΚΑ) με και χωρίς τη διενέργεια θωρακικών συμπιέσεων. Συγκεκριμένα διδάσκεται η διασωλήνωση με κλασσικό λαρυγγοσκόπιο και με video-λαρυγγοσκόπιο, καθώς και η εισαγωγή λαρυγγικής μάσκας.

  

Διάρκεια σεμιναρίου:

 Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.

ACLS Instructors Development Course

αναρτήθηκε στις 16 Μαΐ 2010, 5:45 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 9 Μαΐ 2011, 5:27 π.μ.από Eekaa _ ]

Ταυτότητα σεμιναρίου:

 

Το σεμινάριο ACLS Instructors Development Course  οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το American College of Emergency Physicians (ACEP).

 

Στόχοι σεμιναρίου: 
 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει νέους Εκπαιδευτές για το σεμινάριο ACLS. Το σεμινάριο δίνει στον υποψήφιο εκπαιδευτή να κατανοήσει τις βασικές αρχές διδασκαλίας και παρέχει απαντήσεις για κάθε ζήτημα που μπορεί να ανακύψει στα στάδια της εκπαιδευσης. Ακόμη, παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε ο υποψήφιος εκπαιδευτής να κατανοήσει τον τρόπο που θα χρησιμοποιεί για να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευόμενους.

Αναλυτικότερα στο σεμινάριο οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές κατανοούν τις έννοιες: μάθηση, διδασκαλία, διάλεξη, επίδειξη. Επίσης, μαθαίνουν πως να διδάσκουν τις πρακτικές δεξιότητες και να αξιολογoύν τους εκπαιδευόμενους καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
 
Διάρκεια σεμιναρίου:
 

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 ημέρες και ξεκινά από το πρωί του Σαββάτου έως το απόγευμα της Κυριακής.

 

Αξιολογήσεις - Μοριοδότηση:

 

Στο ACLS Instructors Development Course  υπάρχουν πολλαπλές αξιολογήσεις, τόσο τακτικές (γραπτές και πρακτικές), όσο και συνεχής αξιολόγηση καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

 

 

CPR/AED Instructors Course

αναρτήθηκε στις 16 Μαΐ 2010, 5:39 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 20 Μαρ 2012, 9:10 π.μ.από Eekaa _ ]


Ταυτότητα σεμιναρίου:

 

Το σεμινάριο Εκπαιδευτών στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (CPR-AED Instructor Course) οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC).

Στόχοι σεμιναρίου:
 
 
Στο σεμινάριο αυτό εκπαιδεύονται άτομα που έχουν παρακολουθήσει με απόλυτη επιτυχία το σεμινάριο CPR/AED Provider Course και έχουν επιλεγεί μέσα από ειδικά κριτήρια ως υποψήφιοι εκπαιδευτές.
Έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψηφίων στις μεθόδους της μάθησης, της διδασκαλίας των ενηλίκων, της διάλεξης και της επίδειξης. Επίσης, οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται στην μέθοδο της διδασκαλίας σε μικρές ομάδες, πώς να χρησιμοποιούν τα σενάρια στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, να αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους και να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις την ώρα που πραγματοποιείται ένα σεμινάριο.   

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει έγκαιρα παραλάβει και μελετήσει το εγχειρίδιο εκπαιδευτή (instructors manual) του European Resuscitation Council (ERC) πριν την προσέλευση του στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου, να γνωρίζει άρτια το εγχειρίδιο των ανανηπτών (provider).

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτική άσκηση και επιδείξεις στην τεχνική της διδασκαλίας.  Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι είναι «δόκιμοι» εκπαιδευτές και μετά από τη συμμετοχή τους σε δύο τουλάχιστον σεμινάρια θεωρούνται ως «πλήρης».

Διάρκεια σεμιναρίου:

 

Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 5 ώρες και διεξάγεται σε μικρές ομάδες των 6 ατόμων.
ACLS Provider Course

αναρτήθηκε στις 25 Απρ 2010, 7:50 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 1 Μαρ 2012, 6:46 π.μ. ] 

Ταυτότητα σεμιναρίου:

 

Το σεμινάριο eACLS  οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το American College of Emergency Physicians (ACEP).

 

Στόχοι σεμιναρίου: 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει γιατρούς και νοσηλευτές στην αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος και στην καρδιακή ανακοπή. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών περί την ανακοπή και στην αντιμετώπιση  των απινιδώσιμων και μη-απινιδώσιμων ρυθμών της καρδιακής ανακοπής. Διδάσκονται οι τεχνικές εξασφάλισης του αεραγωγού και η αναγνώριση των ρυθμών μέσω του ΗΚΓ. Κύριο μέλημα του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει την ικανότητα των εκπαιδευόμενων να ηγούνται ομάδων καρδιακής ανακοπής.

 

Διάρκεια σεμιναρίου:

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2,5 ημέρες και ξεκινά από το μεσημέρι της Παρασκευής έως το απόγευμα της Κυριακής.

 

Αξιολογήσεις - Μοριοδότηση:

 

Στο eACLS υπάρχουν πολλαπλές αξιολογήσεις, τόσο τακτικές (γραπτές και πρακτικές), όσο και συνεχής αξιολόγηση καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

 

Το σεμινάριο μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (18 CME credits).Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.

NLS Provider Course

αναρτήθηκε στις 25 Απρ 2010, 7:45 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 28 Φεβ 2012, 10:27 π.μ. ]

 

Ταυτότητα σεμιναρίου:

 

 Σεμινάριο Ανανηπτών στην Ανάνηψη Νεογέννητου. Είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). Οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   

   

Στόχοι σεμιναρίου: 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιατρούς, Νοσηλευτές και Μαίες που εργάζονται σε Παιδιατρικά νοσοκομεία και μαιευτήρια. Έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην ανάνηψη του νεογέννητου. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει έγκαιρα παραλάβει και μελετήσει το εγχειρίδιο του European Resuscitation Council (ERC) πριν την προσέλευση του στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου.  

 

Διάρκεια σεμιναρίου:

 

 Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.EPLS Provider Course

αναρτήθηκε στις 25 Απρ 2010, 7:42 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 28 Φεβ 2012, 10:26 π.μ. ]

 
 

Ταυτότητα σεμιναρίου:

 

 Σεμινάριο Ανανηπτών στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ζωής στα Παιδιά. Είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC). Το σεμινάριο  οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  

  

  

 

Στόχοι σεμιναρίου: 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιατρούς και Νοσηλευτές σε Παιδιατρικά νοσοκομεία. Έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος καρδιοαναπνευστικής ανακοπής (ΚΑ). Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει έγκαιρα παραλάβει και μελετήσει το εγχειρίδιο του European Resuscitation Council (ERC) πριν την προσέλευση του στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου.  

 

Διάρκεια σεμιναρίου:

 

 Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 ημέρες.


EPILS Provider Course

αναρτήθηκε στις 25 Απρ 2010, 7:40 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 28 Φεβ 2012, 10:25 π.μ. ]

 

Ταυτότητα σεμιναρίου:

 

 Σεμινάριο Ανανηπτών στην Επείγουσα Υποστήριξη της ζωής στα Παιδιά. Είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC).Το σεμινάριο  οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  

 


 

 

Στόχοι σεμιναρίου: 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιατρούς και Νοσηλευτές σε Παιδιατρικά νοσοκομεία. Έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος καρδιοαναπνευστικής ανακοπής (ΚΑ). Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει έγκαιρα παραλάβει και μελετήσει το εγχειρίδιο του European Resuscitation Council (ERC) πριν την προσέλευση του στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου.  

 

Διάρκεια σεμιναρίου:

 

 Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.

CPR/AED Provider Course

αναρτήθηκε στις 25 Απρ 2010, 7:38 π.μ. από το χρήστη Panagiotis Simitsis   [ ενημερώθηκε 20 Μαρ 2012, 9:06 π.μ.από Eekaa _ ]


 

 

Ταυτότητα σεμιναρίου:

 

Το σεμινάριο στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (CPR-AED Course*) οργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council, ERC).

  

  

 

Στόχοι σεμιναρίου: 

 

Το σεμινάριο Ανανηπτών στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED) απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας και πολίτες. Είναι ένα ολιγόωρο διαδραστικό  σεμινάριο, το οποίο διεξάγεται σε μικρές ομάδες των 6 ατόμων.

Έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος καρδιοαναπνευστικής ανακοπής (ΚΑ) με απλά μέσα μέχρι να έρθει στον τόπο του συμβάντος η εξειδικευμένη βοήθεια. Επίσης, μαθαίνει τους υποψηφίους ανανήπτες να χρησιμοποιούν τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδιστή (ΑΕΑ), ώστε να είναι σε θέση να χορηγήσουν με ασφάλεια ηλεκτρικό ρεύμα (απινιδισμό), όπως και τη θέση ανάνηψης.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει έγκαιρα παραλάβει και μελετήσει το εγχειρίδιο του European Resuscitation Council (ERC) πριν την προσέλευση του στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου.  

 

Διάρκεια σεμιναρίου:

 

 Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 5 ώρες για τους επαγγελματίες υγείας και 3 ώρες για τα σώματα ασφαλείας και τους πολίτες.

 * Το ERC άλλαξε την ονομασία του σεμιναρίου BLS/AED σε CPR/AED


Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.


1-9 of 9